Neuromobilizacja

Jest to jedna z metod stosowanych w fizjoterapii, a także może być wykorzystywana przy PNF. Głowna ideą tej metody jest praca z systemem nerwowym, dzięki niej możemy zdiagnozować nasz układ nerwowy pod kątem wykrywania czynników drażniących oraz pojawiania się patologicznych napięć wokoło struktur nerwowych. Terapia tą metodą ma za zadanie znormalizowanie zakłóconej pobudliwości oraz likwidację […]

Fizjoterapia metodą PNF

PNF czyli torowanie mięśniowo-nerwowe. Jest to metoda która w ostatnich latach zyskała bardzo na popularności. Polega na traktowaniu pacjenta jako swojego partnera. To właśnie chory a nie fizjoterapeuta narzuca zakres i formę ćwiczeń, ustala dodatkowo cele terapii. Rola terapeuty ogranicza się do motywowania oraz do pełnienia funkcji doradczej. Dzięki temu pacjent jest dobrze nastawiony do […]