Watsu ? rehabilitacja w wodzie

watsyMetoda Watsu to system ćwiczeń, mobilizacji oraz ucisków punktowych wykonywanych w ciepłej wodzie, która oscyluje w temperaturze 33-36°C. Ciepło wody jest bardzo ważnym czynnikiem w tej metodzie która wpływa na efekt terapeutyczny. Człowiek wpada w refleksje pod wpływem synergicznego działania fizycznych właściwości ciepłej wody oraz oraz nakładających się efektów poszczególnych etapów terapii.

Od czego się zaczęło?

Rehabilitacja od początku wykorzystuje ciepłą wodę do swoich celów. Hydroterapia jak nazywa się jeden z jej najstarszych działów, ze względu na wykorzystanie wody i sprzętu, oraz zaangażowanie terapeuty które można podzielić na dwie części:

  • wymagane zaangażowanie pracy terapeuty : są to okłady, zawijania lub bicze szkockie, masaż podwodny ręczny

Leczenie ultradzwiękami.

Leczenie 1314903_62676029 polega na zasadzie drgań mechanicznych o częstotliwości wyższej niż 20 000 Hz. Ultradźwięki są rodzajem mechanoterapii. W fizykoterapii zazwyczaj stosowane są częstotliwości od 0,8 do 3 MHz. Zmiany pierwotne występują w czasie zabiegu w miejscu nadźwiękawiania i są bezpośrednim skutkiem reakcji fizykochemicznych zachodzących w polu działania ultradźwięków. Zalicza się do nich:

 

  • zmiany mechaniczne – określane niekiedy mianem mikro masażu,
  • bodźce mechaniczne – wywierają swoisty wpływ na autonomiczny i obwodowy układ nerwowy,
  • zmiany termiczne – powstające w wyniku wytworzonego w tkankach ciepła,
  • zmiany fizykochemiczne – polegające na wpływie ultradźwięków na koloidy tkankowe,

Czytaj więcej o Leczenie ultradzwiękami.

Rehabilitacja metodą Vojty.

 

Założenia metody Vojtydziecko

Metoda usprawniania (rehabilitacji) dzieci oparta jest na twierdzeniu profesora Vactav Vojta, który uważa że rozwój każdego człowieka postępuje według wrodzonego genetycznie programowi zakodowanego przez nasz mózg. Lecz gdy układ nerwowy zostanie w jakiś sposób uszkodzony wtedy dziecko nie ma dostępu do prawidłowego wzorca ruchu. Zachodzi wówczas ryzyko, że dojdzie do utrwalenia nieprawidłowych, zastępczych wzorców ruchowych.
Pod wpływem rehabilitacji metodą Vojty dziecko powinno zaczynać dostrzegać wzorców ruchowych o jak najbardziej prawidłowych kształtach. Powinno wstanie wykonać ruch, którego samo nie byłoby wstanie wykonać (ze względu na zaburzenie mięśniowe). W trakcie terapii dziecko zaczyna odczuwać i poznawać własne ciało oraz gromadzić nowe doświadczenia ruchowe z nim związane. Wielokrotnie powtarzane ćwiczenia dają nam symulacje ośrodkowego układu nerowego oraz nawiązanie nowych połączeń nerwowych. Gdy mózg zakoduje te wzorce i utrwali je dziecko będzie mogło je wykorzystać w samodzielnie zależnie od swoich potrzeb motorycznych.
Zgodnie z założeniem, metoda Vojty działa globalnie, czyli dąży się do koordynacji procesów ruchowych w całym organizmie.

  Czytaj więcej o Rehabilitacja metodą Vojty.

Termoterapia czyli leczenie temperaturą.

Termoterapia jest rodzajem fizjoterapii, a dzięki wykorzystaniu ciepłej lub zimnej temperatury można skutecznie łagodzić dolegliwości, stosuje się przede wszystkim w rehabilitacji. Działając miejscowo na miejsce bólu, ciepło rozgrzewa tkanki pod skórą. Dzięki czemu naczynia krwionośne się rozszerzają i krew szybciej dopływa do chorych narządów, powodując ich lepsze dotlenienie. Leki jedynie wyręczają organizm w walce z […]

Drenaż limfatyczny.

Pod tą nazwą kryją się działania fizjoterapeutyczne, w których za pomocą rąk lub specjalnych urządzeń do tego celu poprawia się krążenie limfy w organizmie. Ten zabieg służy zapobieganiu chorobom wynikających z obrzęków chłonnych, zapalnych oraz zastoinowych. Masaż wykonywany jest w bardzo wolnym tempie a techniki wykorzystywane w nim stosuje się w sposób płynny i delikatny. […]

Rehabilitacja stawowa.

W ostatnich czasach coraz częściej odnotowuje się problemy ze stawami u ludzi młodszych. Chore stawy są przyczyną siedzącego trybu życia, otyłość, zła dieta. Dlatego idealnie sprawdza się rehabilitacja, która możemy przeprowadzić w różnego rodzaju formach. W tym celu używane się zimna, ciepła, światła, wody czy też ultradzwięków, wszystko dostosowuje się do konkretnego problemu, oczywiście po […]

Metoda McKenzie

Jest to metoda, która składa się z dwóch części diagnostycznej i terapeutycznej. Przed rozpoczęciem leczenie pacjenta przeprowadza się dokładny wywiad dotyczący: czynników sprawczych, przebiegu choroby, dotychczasowego leczenia, ocenę postawy, ocenę objawów neurologicznych, badanie funkcjonalne które przeprowadza się za pomocą badania powtarzalnych ruchów i ocenę zmienności objawów. Następnie przechodzimy do drugiej części tego badania czyli wykonywaniu […]

Neuromobilizacja

Jest to jedna z metod stosowanych w fizjoterapii, a także może być wykorzystywana przy PNF. Głowna ideą tej metody jest praca z systemem nerwowym, dzięki niej możemy zdiagnozować nasz układ nerwowy pod kątem wykrywania czynników drażniących oraz pojawiania się patologicznych napięć wokoło struktur nerwowych. Terapia tą metodą ma za zadanie znormalizowanie zakłóconej pobudliwości oraz likwidację […]

Fizjoterapia metodą PNF

PNF czyli torowanie mięśniowo-nerwowe. Jest to metoda która w ostatnich latach zyskała bardzo na popularności. Polega na traktowaniu pacjenta jako swojego partnera. To właśnie chory a nie fizjoterapeuta narzuca zakres i formę ćwiczeń, ustala dodatkowo cele terapii. Rola terapeuty ogranicza się do motywowania oraz do pełnienia funkcji doradczej. Dzięki temu pacjent jest dobrze nastawiony do […]

Niezwykły rodzaj rehabilitacji – o metodzie NDT-Bobath.

Powstała w latach czterdziestych ubiegłego wieku metoda neurorozwojowa rehabilitacji autorstwa Karela i Berty Bobath stała się przełomowym sposobem normalizowania, wyzwalania i budowania prawidłowych ruchów człowieka, oraz metodą na niwelowanie patologicznych odruchów związanych z zaburzeniami OUN. Metoda ta bazuje na naturalnym tempie rozwoju dzieci, a wykorzystywana jest zarówno w aktywizowaniu dzieci jak i dorosłych, którzy doświadczyli […]