Jak zostać instruktorem PNF?

Wiele się ostatnio mówi w rehabilitacji o metodzie PNF. Metoda ta nie jest nowa (jej początki sięgają lat osiemdziesiątych), ale w Polsce jest jeszcze mało osób, które ją stosują. Czym właściwie jest metoda PNF i jak zdobyć kwalifikacje do jej stosowania?

Co to jest metoda PNF ?

Metoda PNF jest to technika rehabilitacyjna, która posiada specjalne metody pracy z pacjentem. Rehabilitacja z zastosowaniem tej metody skupia się na głównym czynniku jakiego pacjent potrzebuje. W jednym przypadku może być to siła mięśni, w innym zakres ruchu. PNF traktuje wszelkie ćwiczenia rehabilitacyjne tylko jako środek do osiągnięcia celu, podczas gdy tradycyjne metody rehabilitacji stawiają je na pierwszym miejscu. Założeniem filozofii PNF jest wykorzystywanie rezerw tkwiących w organizmie osoby rehabilitowanej. Wykorzystujemy do terapii zdrowe rejony ciała. W myśl tej zasady regiony te mają za zadanie wzmocnić te, które chcemy wyleczyć lub wzmocnić.

Innym czynnikiem jaki wyróżnia metodę PNF na tle innych metod, jest fakt, że w terapii tej fizjoterapeuta oraz pacjent współpracują na zasadzie partnerstwa. Można wręcz powiedzieć, że to pacjent określa cele terapii, zakres jej prowadzenia oraz wyznacza granice. Terapeuta pełni bardziej rolę doradczą, niż terapeutyczną. Takie podejście powoduje przede wszystkim, że pacjent jest pozytywnie nastawiony do terapii i utrzymuje dużą motywację przez cały czas jej trwania. Jak pokazuje doświadczenie terapeutów, nie jest to łatwe – szczególnie kiedy pracujemy z pacjentem z dużą dysfunkcją.

Jak zostać instruktorem PNF?

Aby zostać instruktorem PNF musimy przejść odpowiedni cykl szkoleń. Zasady szkolenia określane są przez IPNFA (Międzynarodowa Grupa Instruktorów PNF).

System szkolenia w Polsce według IPNFA obejmuje:

  • kurs PNF podstawowy: czas jego trwania to 100 godzin,
  • kurs rozwijający na poziomie 3A: obejmuje on 50 godzin,
  • kursy kliniczne w Koncepcji PNF: obejmują one ortopedię oraz neurologię,
  • kurs doskonalący na poziomie 4A: obejmuje on 50 godzin.

Przed rozpoczęciem szkolenia na każdym z poziomów, musimy mieć minimum półroczną praktykę w pracy terapeutycznej. Po pierwszym poziomie z wykorzystaniem metody PNF.

Post Author: Paweł Gawliński