Kurs pierwszej pomocy w szkole – dlaczego to konieczne?

Pierwsza pomoc niejednokrotnie może człowiekowi uratować życie. Dlatego tak bardzo ważne i istotne jest by dane społeczeństwo znało zasady pierwszej pomocy. Dzisiaj szczególny nacisk kładzie się na posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie pomocy przedmedycznej.
Kurs pierwszej pomocy niejednokrotnie odbywa się w szkole, gdzie dzieci i młodzież poznają podstawowe zasady ratowania życia.

Dlaczego w szkole?

Dzieci i młodzież to jednostki bardzo chłonne wiedzy, łatwo jest im poznać określone zasady i reguły. Ponadto dobrze kładzie się nacisk by społeczeństwo już w bardzo młodym wieku umiało zachować się gdy potrzeba udzielić pierwszej pomocy. Do szkoły przychodzą ratownicy, między innymi Krakowska Grupa Ratownicza, którzy przy pomocy odpowiednich rekwizytów pokazują co należy zrobić, gdy ktoś zasłabnie i potrzebuje pierwszej pomocy. Uczą też jak bardzo ważna jest pierwsza pomoc, jak w oczekiwaniu na ratownika medycznego, postępować z osobą poszkodowaną. Dzięki temu słyszymy dzisiaj o wielu przypadkach, kiedy to młodzi bohaterowie ratują życie poszczególnym osobom.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że w szkole bardzo często dochodzi do różnego rodzaju urazów. Dobrze jest więc gdy na miejscu znajdują się osoby, które potrafią odpowiednio zareagować i udzielić pierwszej pomocy. W szkole nie tylko uczy się dzieci, ale także i nauczycieli.

Wiedza potrzebna każdemu

Jak postąpić w przypadku wypadku lub nagłego ataku choroby, to wiedza, która potrzebna jest każdemu. Krakowska Grupa Ratownicza rozpowszechnia tę wiedzę nie tylko poprzez liczne szkolenia w szkołach i zakładach pracy, ale także poprzez rozpowszechnianie fachowych filmów z udziałem wolontariuszy. W oparciu o dokładne i treściwe materiału łatwo jest się nauczyć udzielania pierwszej pomocy.

Nasze społeczeństwo, na tle społeczeństwa europejskiego jest słabo nauczone udzielania pierwszej pomocy. Dzisiaj poszczególne stowarzyszenia i organizacje chcą nadrobić stracony czas i fakt, że ludzie dojrzali nie wiedzą jak zachować się w przypadku zagrożenia życia. Dlatego też nauki pierwszej pomocy tak istotne są już w wieku szkolnym.

Kurs pierwszej pomocy Kraków

Post Author: Paweł Gawliński