REHABILITACJA NDT

NDT Bobath – jest to metoda o charakterze neurorozwojowym, opracowana przez fizjoterapeutke Berta Bobath oraz jej męza dr Karel Bobath małżeństwo pochodziło z Czech a mieszkało w Londynie. Podstawą stosowania metody jest doskonała znajomość rozwoju neurofizjologicznego człowieka.

1394374_43328500
Początkowo metoda NDT była stosowana tylko w terapii dzieci i niemowląt z zaburzeniami neurologicznymi, natomiast z czasem uznano że może być także wykorzystywana u osób dorosłych z patafizjologią ośrodkowego układu nerwowego.

Bobath dla osób starszych jest metodą terapeutyczną, w której praca z pacjentem zostaje konkretnie ukierunkowana w celowe zadania ruchowe.

Ten typ podejścia do terapii opiera się na obecnej wiedzy z zakresu kontroli motorycznej, oraz nauczania motorycznego i układu nerwowo mięśniowego z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwania pacjentów.

Diagnostyka i ocena stanu pacjenta.

Terapeuta na podstawie posiadania:1349598_74965855

  • umiejętność analizowania norm fizjologicznych ruchu człowieka,
  • znajomości podstawy anatomii i neurofizjologii,
  • wiedzy z zakresu rozwoju neurofizjologicznego dzieci,

Wszystko to zostaje zebrane, zapisane i udokumentowane a następnie buduje się strategie do postępowania z pacjentem.

 

Terapia

Terapia skupia się na przystosowaniu pacjenta do życia codziennego z uwzględnieniem jego poziomu aktywności i współistniejących zaburzeń zachowań oraz jego wpływu na możliwość wykonywania ruchów.

W pracy metodą Bobath kładzie się szczególny nacisk na:

  • normalizację i torowanie prawidłowego napięcia mięśni (odpowiadających za prawidłową postawę)
  • dynamiczne prowadzenie pacjenta w kierunku samodzielności poprzez zwiększenie jego własnej aktywności,
  • przygotowanie pacjenta do realizacji konkretnych czynności dnia codziennego,
  • dąży się do wyhamowywania reakcji nieprawidłowych oraz uzyskania kontrolowanych ruchów selektywnych,

Atutem metody jest:

  • brak sztywnych ram,
  • ciągła modyfikacja w trakcie pracy z chorym z uwzględnieniem środowiska w którym będzie funkcjonował,