Wykorzystanie metody Bobath

Rehabilitacja nie zawsze dotyczy tylko oczywistych przypadków, w których dany pacjent uległ obrażeniom np. wskutek wypadku komunikacyjnego. W wielu przypadkach rehabilitacja stosowana jest jako forma terapii dodatkowej przy schorzeniach neurologicznych i problemach z rozwojem aparatu ruchu.

Metody rehabilitacji nierzadko podzielone są nie tylko, jeśli chodzi o ich charakterystykę i zastosowanie w konkretnych przypadkach, ale również w obliczu wieku pacjenta. Choć większość sposobów rehabilitacji wykorzystywanych może być w każdym wieku, to jednak np. metoda Bobath w Polsce z największym powodzeniem stosowana jest u noworodków oraz dzieci do kilkunastu lat. Na czym ona polega i kiedy znajduje swoje zastosowanie?

Odkrycie metody Bobath

Metoda rehabilitacji Bobath jest jedną z nielicznych metod, które nie powodują żadnych głosów sprzeciwu w środowisku rehabilitantów. Stworzona została w latach 40. XX wieku jako jedna z metod terapeutycznych przygotowanych z myślą o wykorzystywaniu w terapii dzieci. Jej autorzy, małżeństwo Bobath – neurolog oraz fizjoterapeutka – stworzyli ogólne podstawy tej metody rehabilitacji. Z czasem była ona kształtowana i udoskonala w zgodzie z najnowszymi badaniami, aż doszła do stanu obecnego. Odgrywa ona istotną rolę w terapii neurorozwojowej, gdzie sprawdza się szczególnie u dzieci wykazujących opóźnienia w rozwoju ruchowym i neurologicznym. Z powodzeniem stosuje się ją zarówno u noworodków, w tym wcześniaków, jak również dzieci starszych.

Cele metody Bobath

Metoda Bobath nastawiona jest przede wszystkim na gwarantowanie dziecku szerokiego rozwoju, który w rezultacie pozwoli na samodzielne funkcjonowanie. Rehabilitacja z tą metodą bazuje na uzyskaniu maksymalnej sprawności dla pacjenta, który cierpi na uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Oznacza to, że sama rehabilitacja wpływa pozytywnie na stymulowanie ciała do wyrobienia prawidłowych nawyków, na świadomym i nieświadomym ograniczanie odruchów nieprawidłowych, zwiększanie ruchomości części ciała o istotnej roli, a jednocześnie zmniejszanie napięcia mięśni.

Przykłady stosowania metody Bobath

Metoda rehabilitacji Bobath przede wszystkim stosowana jest u wcześniaków, u których nie doszło do prawidłowego rozwoju neurologicznego czy doszło do zaburzeń neurologicznych wskutek nagłego, ciężkiego porodu. W ten sam sposób metoda stosowana jest m.in. u dzieci z porażeniem mózgowym. To, że terapia przygotowana jest z myślą o dzieciach nie oznacza jednak, że inne osoby w pozostałym wieku z niej nie korzystają. Dla przykładu, może być ona z powodzeniem stosowana u osób po udarze mózgu czy z postępującymi dystrofiami mięśniowymi.

Więcej na temat metod terapii możesz dowiedzieć się na www.rehabilitacja-rst.pl

Post Author: Paweł Gawliński